Udskiftning af stigestrenge samt faldstammer til badeværelser.
Genmontering af sanitet armaturer m.v.
Arbejdet blev udført under daglig drift.