Opbygning af 170 sengestuer på Skejby Sygehus

På Skejby sygehus har vi været med til at opbygge 170 sengestuer, herunder omlagt vand og afløb for at sikre rent vand til dialysepatienter på sygehuset. Opgaven fra byggeleder, lå i at rette op på de ældre VVS-installationer, der oprindeligt var lavet forkert og sørge for korrekt tilslutning af vand, så der ikke ligger